โรงพยาบาลมาสเตอร์พีซ 99/19 ถ.สุโขทัย, แขวง ดุสิต เขตดุสิต, กทม. 10300
02-1054370, 02-2413246

Masterpiece Clinic เป็นเจ้าภาพจัดการสัมมนา 2015 KCCS Thailand Membership Course “Introduction Workshop”

นพ.ระวีวัฒน์ มาศฉมาดล ร่วมเป็นวิทยากรสอนปรับรูปหน้าร้อยไหม ในงาน Workshop Miracu Treads