โรงพยาบาลมาสเตอร์พีซ 99/19 ถ.สุโขทัย, แขวง ดุสิต เขตดุสิต, กทม. 10300
02-1054370, 02-2413246

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่หัตถการผม

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่หัตถการผม

เราคือ..

ผู้ช่วยในการให้บริการด้านการปลูกผมโดยเฉพาะ

สิ่งที่พวกเราทำ

ดูแลและเตรียมความพร้อมให้กับคนไข้ก่อนเข้าทำหัตถการปลูกผม

ช่วยแพทย์เตรียมความพร้อมในด้านอุปกรณ์

ดูแลทำความสะอาดเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการทำหัตถการ

งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณลักษณะ

 

  ไม่จำกัดเพศ อายุ 18 ปีขึ้นไป

  วุฒิการศึกษา ม.3 – ม.6, ปวช, ปวส ขึ้นไป

  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ บริษัทฯ ยินดีสอนงานให้

  สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

  หากมีประสบการณ์ในคลินิกเสริมความงาม จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สามารถปฏิบัติงานโดยไม่รู้สึกกลัวเลือด

  สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ทักษะการสื่อสาร 70%
ทักษะการจัดการ 70%
ความรู้ในผลิตภัณฑ์ 80%
ความอดทนต่อแรงกดดัน 70%
การคิดวิเคราะห์วางแผน 60%
การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 60%