โรงพยาบาลมาสเตอร์พีซ 99/19 ถ.สุโขทัย, แขวง ดุสิต เขตดุสิต, กทม. 10300
02-1054370, 02-2413246
ร่วมงานกับเรา บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน)

ร่วมงานกับเรา

   บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) หรือ โรงพยาบาลมาสเตอร์พีช ที่นี่เราเป็นองค์กรที่มีวัฒนธรรมที่แข็งแกร่ง มีบุคลากรและสไตล์การทำงานที่อิสระและหลากหลาย ผ่านเครื่องมือ Masterpiece Framework มุ่งเน้นผลลัพธ์เป็นสำคัญ  โดยเชื่อว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้บริษัทประสบความสำเร็จ หากคุณเป็นคนมีความสามารถ รักความท้าทาย และมี Mindset การทำงานแบบ WORK-LIFE INTEGRATION คนรุ่นใหม่ที่มองหาโอกาสใหม่ๆ และพร้อมพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ มาร่วมเป็น Professional Sport Team กับเราในการขับเคลื่อนบริษัท ให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยกันอย่างยั่งยืน

corporate culture

โรงพยาบาลฯ มีความตระหนักว่าทรัพยากรบุคคลเป็นส่วนที่สำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ โรงพยาบาลฯ จึงมุ่งเน้นการการบริหารและพัฒนาความรู้พนักงานอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น การจัดเตรียมแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อจัดหาบุคลากรที่มีศักยภาพและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถให้อยู่กับโรงพยาบาลฯ ได้นาน จัดให้มีการฝึกอบรม ความรู้ ทักษะ เพื่อให้บุคลากรสามาถสื่อสารและให้บริการทันตามยุคสมัย

สวัสดิการพนักงาน

สวัสดิการพนักงาน

  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
  • สวัสดิการทำหัตถการราคาพนักงาน
  • สวัสดิการทำ Skin ราคาพนักงาน
  • สวัสดิการทำ skin ราคาญาติพนักงาน
  • สวัสดิการเงินกู้ฉุกเฉิน
  • สวัสดิการเงินช่วยเหลืองานศพ กรณีพนักงานเสียชีวิต
  • สวัสดิการเงินช่วยเหลืองานศพ กรณีญาติพนักงานเสียชีวิต
  • สวัสดิการค่าคลอดบุตร

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ Project Management Officer (PMO)
Admin Support to CEO
ผู้ช่วยส่วนบุคคล Personal Assistant to Vice CEO (MTP Business)
Telesales (Men health)
Telesales (Hair)
เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ (TikTok)
เจ้าหน้าที่เครื่องมือแพทย์
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
เจ้าหน้าที่ธุรการอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าสัมพันธ์ (CS)
เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด (Sukho)
เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด (Men health)
ที่ปรึกษาด้านความงาม (Skin)
ผู้ช่วยพยาบาล
เจ้าหน้าที่ประสานงานทีมการตลาดโครงการ
ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวหน้าทีมการตลาดโครงการตลาด (Influencer)
หัวหน้าทีมการตลาดโครงการตลาด (ศูนย์ดูแลเส้นผมครบวงจร)