โรงพยาบาลมาสเตอร์พีซ 99/19 ถ.สุโขทัย, แขวง ดุสิต เขตดุสิต, กทม. 10300
02-1054370, 02-2413246

นพ.ระวีวัฒน์ มาศฉมาดล ให้สัมภาษณ์เรื่องการปรับรูปหน้าในรายการ intrip inthai

นายแพทย์ระวีวัฒน์ มาศฉมาดล (หมอเส) แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านความงาม ผู้บริหารมาสเตอร์พีซ คลินิกต้อนรับและให้สัมภาษณ์รายการ intrip inthai เรื่องการปรับแต่งรูปหน้ารวมทั้งตอบปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับความงาม