โรงพยาบาลมาสเตอร์พีซ 99/19 ถ.สุโขทัย, แขวง ดุสิต เขตดุสิต, กทม. 10300
02-1054370, 02-2413246

นพ.อรรถกร ถาวรสวัสดิ์ (คุณหมอเปตอง)

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณความงาม และการปรับโครงหน้า

ประวัติ

  • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา แผนวิทย์-คณิต ห้องเรียนอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (Gifted Science Program)
  • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เกียรตินิยมอันดับ 1
  • ได้รับทุนไปศึกษาแลกเปลี่ยน Dermatology, Osaka city hospital, Japan
  • Elective in Dermatology department, Siriraj hospital
  • Botulinum toxin injection all area
  • Filler injection (temporal, chin, tear trough, midface, cheek, lips)
  • Treadlift
  • Laser
  • Mesotherapy, Made injection, IV Vitamin
  • Anti-aging counseling