โรงพยาบาลมาสเตอร์พีซ 99/19 ถ.สุโขทัย, แขวง ดุสิต เขตดุสิต, กทม. 10300
02-1054370, 02-2413246
นพ. โฆษิต เอี้ยวฉาย (คุณหมอเบนซ์)

นพ. โฆษิต เอี้ยวฉาย (คุณหมอเบนซ์)

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง สาขา หู คอ จมูก (Otolaryngology)

ประวัติ

  • แพทย์เฉพาะทาง ผู้เชี่ยวชาญ หู คอ จมูก (อนุมัติบัตร โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล)
  • อาจารย์พิเศษ ภาควิชา โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  • สมาชิก สมาคมศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้าแห่งประเทศไทย
  • วุฒิบัตรศัลยกรรมความงามใบหน้า ประเทศเกาหลีใต้ (Diploma and fellowship of Korean college of cosmetic surgery)
  • Certificate of participation of “Dallas rhinoplasty” Texas, USA 
  • Certificate of attendant of “Advanved in Rhinoplasty” Orlando, USA
  • Otolaryngologist Medical Doctor, Faculty of Medicine Siriraj Hospital , Mahidol University, Thailand , Department of ENT