โรงพยาบาลมาสเตอร์พีซ 99/19 ถ.สุโขทัย, แขวง ดุสิต เขตดุสิต, กทม. 10300
02-1054370, 02-2413246

ให้คำปรึกษาผิวพรรณ ในกิจกรรม To be Number One Idol รุ่นที่ 5

ให้คำปรึกษาผิวพรรณในกิจกรรม To be Number One Idol รุ่นที่ 5