โรงพยาบาลมาสเตอร์พีซ 99/19 ถ.สุโขทัย, แขวง ดุสิต เขตดุสิต, กทม. 10300
02-1054370, 02-2413246

Masterpiece Clinic ให้ความรู้เรื่องการดูแลผิวพรรณกับ เยาวชนต้นแบบ TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 6

Masterpiece Clinic ให้ความรู้เรื่องการดูแลผิวพรรณกับ เยาวชนต้นแบบ TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 6