โรงพยาบาลมาสเตอร์พีซ 99/19 ถ.สุโขทัย, แขวง ดุสิต เขตดุสิต, กทม. 10300
02-1054370, 02-2413246
Skin master by masterpiece hospital

ผิวพรรณและเลเซอร์

โปรโมชั่น

โปรโมชั่นฉีดฟิลเลอร์ restylane ร่องแก้ม ใต้ตา ปาก

ทีมแพทย์

หมอเปตอง นพ.อรรถกร ถาวรสวัสดิ์
หมอพีท นพ.ภัทรเดช เจียมสว่างพร
หมอนุ่น พญ.กุลธิดา ลุสวัสดิ์
หมอพิ้งกี้ พญ.ณัฐรดา ประทีป
หมอน้ำมนต์ พญ.รัชตา สังวาลย์เพชร